Al meer dan 95 jaar
„Made in Germany“

Kopp ont­wik­kelt en pro­du­ceert sinds 1927 schakelprogramma’s, elek­tro­tech­niek en elek­trisch instal­la­tie­ma­te­ria­al „Made in Ger­ma­ny“ op het hoofdkan­to­or in Kahl am Main.

In meer­de­re lan­den is Kopp een van de too­na­an­ge­ven­de fabri­kan­ten van scha­kel­a­ars, stop­cont­ac­ten, dim­mers en aan­ver­wan­te accessoires.