Aktieverkoop bij Kopp

Op het hoofdkan­to­or van Kopp in Kahl is er elke twee weken een spe­cia­le ver­koop van res­teren­de arti­kelen, retou­ren, over­stocks, uit de han­del geno­men arti­kelen en nog veel meer. Er wor­den veel ver­schil­len­de elek­tri­sche mate­ria­len aan­ge­bo­den, zoals scha­kel­a­ars, stop­cont­ac­ten, dim­mers, stek­ker­do­zen en ver­lengs­noe­ren, beves­ti­gings­ma­te­ria­al, etc.

Elek­tri­ci­ens hel­pen u graag met woord en daad.

Naast de pro­duc­ten van het merk Kopp vindt u ook veel pro­duc­ten van ande­re beken­de fabrikanten.

U vindt de actie ver­koop direct op het hoofdkan­to­or in Kahl am Main aan de Alzen­au­er Stra­ße 68.

De ingang van de ver­koop is gemar­ke­erd met een gro­te poster.

De ver­koop vindt tweewe­ke­li­jks pla­ats, op zater­d­ag van 9.00 tot 14.00 uur.

2023
30.09.2023
07.10.2023
21.10.2023
04.11.2023
18.11.2023
02.12.2023
16.12.2023
Google Maps

Met het laden van de kaart, accep­teer je Goog­le pri­va­cy poli­cy.
Leer meer

Kaart laden